Jury w składzie Janusz Fogler, Wojciech Druszcz, Andrzej Dudziński, Witold Krassowski i Ignacy Szczepański postanowiło przyznać pierwsze miejsce za fotografię “Chór” zgłoszoną wraz z dwiema prezentowanymi poniżej uzupełniającymi tryptyk na konkurs fotograficzny „Stopklatki. Migawki z czasów pandemii” zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z inicjatywy Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych i Sekcji Autorów Dzieł Plastycznych.

https://zaiks.org.pl/artykuly/2021/wrzesien/rozstrzygniecie-konkursu-stopklatki